Bever

In (of voor) 2008 hebben bevers zich via de Maas de Loonse Waard gevestigd in de Loonse Waard. De burcht bevindt zich in een afgelegen gedeelte, maar in het hele gebied konden vraatsporen worden gevonden. Door de grootschalige kap in het kader van Stroomlijn in 2016, waarbij veel jonge wilgen sneuvelden, is het sporenzoeken lastiger geworden. De bevers hebben zich hier wel gehandhaafd. In mei 2014 dook plotseling een bever op de Heilige Stoel (verder lezen).

In 2016 werd ik door een visser in de Loonse Waard attent gemaakt op de aanwezigheid van bevers in het Wijchens Meer. Niet lang daarna verscheen een artikel in de Wegwijs waarin Danny Jansen, die destijds ook de bevers in de Loonse Waard ontdekte, beversporen in 'De Meer' toonde. Begin februari 2017 werd ik gebeld door Henk Roelofs die mij wees op knaagsporen bij het volkstuincomplex. Sindsdien loop ik regelmatig de meeroevers af op zoek naar beversporen. Inmiddels laten deze zich langs het gehele meer zien. Ook tussen Kerkeveld en Huurlingsedam zijn deze te vinden heb ik gehoord, hier ben ik zefl nog niet wezen kijken. Hieronder mijn waarnemingen van beversporen van februari t/m december 2017 en een aantal foto's van beverwerk.