Introductie - Hans Hollander

Sinds 2003 woon ik in Wijchen en heb ik in en rond Wijchen diverse flora- en fauna-inventarisaties uitgevoerd. In de eerste jaren richtte ik me vooral op broedvogels, later steeds meer ook op zogdieren, vogels, dagvlinders en planten. Het Vormersbos in Wijchen-Zuid, waar ik bijna tegenaan woon, is een dankbaar studie-object. Verder kom ik  veel langs de Maas, op de Hatertse en Overasseltse Vennen en op het stuifduin bij Bergharen (Elzent), Van 2011 t/m 2014 heb ik gericht roodborsttapuiten geïnventariseerd rond Wijchen. Sins 2017 ben ik veel bezig met dagvlinders en sinds 2020 met nachtvlinders; o.a. een jaarrond 'smeer'-project in het Vormersbos. De rapportages van de uitgevoerde onderzoeken kan je hier downloaden. Een lijst met de rapporten in chronologische volgorde vind je hier. Gegevens uit de rapporten mogen worden gebruikt onder volledige bronvermelding. Graag ontvang ik een kopie van artikelen / rapporten waarin dit gebeurt.