Rapport 46 Dag- en nachtvlinders langs de westrand van Wijchen

Langs de westrand van Wijchen zijn in de periode 2011 t/m 2023 25 soorten dagvlinders, 36 soorten macro-nachtvlinders en 39 soorten micro-nachtvlinders waargenomen. Het rapport bespreekt de aantallen waarnemingen per soort per jaar en de verspreiding van de afzonderlijke soorten. Dit mede met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Wijchen-West in een deel van het onderzoeksgebied, tussen A326, Drutenseweg, Ravensteinseweg en Randweg West vanaf 2024.