Rapporten

Macro-nachtvlinderwaarnemingen Overasseltse en Hatertse Vennen 2023

Verslag van de macro-nachtvlinderwaarnemingen in 2023 op de Overasseltse en Hatertse Vennen. In de deelgebieden Munnekeveld, Schatkuil en Hatertse Vennen-oost betreft het waarnemingen van dagactieve nachtvlinders en rupsen. In de deelgebieden Hatertse Vennen en Boskant-Bullenkamp zijn ook waarnemingen opgenomen van macro-nachtvlinders op smeer. In totaal werden in 2023 56 soorten waargenomen. In het rapport zijn 697 waarnemingen van 1.727 individuen beschreven.
 

Dagvlinderwaarnemingen Overasseltse en Hatertse Vennen 2023

Na rapportages in 2021 en 2022 is dit het derde jaarverslag op rij met dagvlinderwaarnemingen van de Overasseltse en Hatertse Vennen. In 2023 waren er 28 waarneemdagen van 17 maart t/m 14 oktober. De focus in 2023 lag op drie deelgebieden: Munnekeveld, Schatkuil en Hatertse Vennen-oost. Er zijn 22 dagvlindersoorten waargenomen, met 810 waarnemingen van in totaal 954 individuen.

Rapport 46 Dag- en nachtvlinders langs de westrand van Wijchen

Langs de westrand van Wijchen zijn in de periode 2011 t/m 2023 25 soorten dagvlinders, 36 soorten macro-nachtvlinders en 39 soorten micro-nachtvlinders waargenomen. Het rapport bespreekt de aantallen waarnemingen per soort per jaar en de verspreiding van de afzonderlijke soorten. Dit mede met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Wijchen-West in een deel van het onderzoeksgebied, tussen A326, Drutenseweg, Ravensteinseweg en Randweg West vanaf 2024.

Rapport 45 Waarnemingen van dagvlinders en dagactieve nachtvlinders Balgoyse Wetering 2023

In 2023 is een deel van de Balgoyse Wetering (west) wederom geïnventariseerd op dagvlinders in het kader van het NEM-meetnet dagvlinders. Dit jaar zijn 18 van de 23 bekende soorten waargenomen, het totaal aantal individuen was met 467 laag. Dit is vergelijkbaar met 2021 (457), waarna in 2022 enig herstel leek op te treden (937). Dit beeld gaat ook op voor de acht soorten gevolgde graslandvlinders, waarvan alleen oranjetipje en bruin zandoogje een redelijk jaar hadden.

Rapport 44 Nachtvlinderwaarnemingen Overasseltse en Hatertse Vennen 2022

In 2022 zijn op 42 waarneemdagen 49 soorten macro-nachtvlinders en 104 soorten micro-nachtvlinders waargenomen in de Overasseltse en Hatertse Vennen. In dit rapport zijn deze waarnemingen besproken en vergeleken met eerdere waarnemingen. De waarnemingen zijn gedaan in 5 deelgebieden: Munnekenveld, Heiveld, Bullenkamp, Hatertse Vennen-centraal en Hatertse Vennen-oost. 

Rapport 43 Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering 2022

Sinds 2016 wordt een deel van de Balgoyse Wetering ten zuiden van Wijchen gemonitord op dagvlinders. Eerdere rapportages zijn te vinden op deze website van 2016, 2017 en 2021. In deze rapportage over 2022 zijn alle waarnemingen van de Balgoyse Wetering west opgenomen van 2016 t/m 2022, evenals (voor het eerst) waarnemingen van deelgebied Balgoyse Wetering oost. Er zijn soortbesprekingen opgenomen van met name graslandsoorten inclusief verspreidingskaartjes en foto's. 2021 was een slecht jaar voor de graslandsoorten in het gebied, vergeleken met voorgaande jaren.

Rapport 42. Dagvlinderwaarnemingen Overasseltse en Hatertse Vennen 2022

In 2022 zijn op 33 waarneemdagen 23 soorten dagvlinders waargenomen in de Overasseltse en Hatertse Vennen, met in totaal 745 individuen. In dit rapport zijn deze waarnemingen besproken en vergeleken met de waarneemperiodes 2011 t/m 2020 en 2021. De waarnemingen zijn gedaan in 5 deelgebieden: Munnekenveld, Heiveld, Bullenkamp, Hatertse Vennen-centraal en Hatertse Vennen-oost.

Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering (west) 2016-2021

In vervolg op twee eerdere rapporten (2016, 2017) zijn in dit rapport alle dagvlinderwaarnemingen van de Balgoyse Wetering (west) opgenomen van 2016 t/m 2021. Het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (GNN). Tevens zijn waarnemingen opgenomen van dagactieve nachtvlinders en macro-nachtvlinders op smeer. Er zijn soortbesprekingen opgenomen van met name graslandsoorten inclusief verspreidingskaartjes en foto's. 2021 was een slecht jaar voor de graslandsoorten in het gebied, vergeleken met voorgaande jaren. Drie droge jaren 2018 t/m 2020 zijn hiervoor deels een verklaring.

Vlinderwandelingen Bergharen - in 8 terreinen van Geldersch Landschap

In 2021 zijn acht terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen rond Bergharen bezocht. Op vlinderwandelingen in de Elzent, Galgenberg, Kloosterstraat, Aaldert en Hooge Veld (bosje waterzuivering) zijn alle waargenomen vlinders ingevoerd. De waarnemingen zijn gespiegeld aan bezoeken in eerdere jaren. De waarnemingen zijn besproken per terrein, maar ook specifiek voor een aantal soorten: icarusblauwtje, bruin blauwtje, boomblauwtje, bont zandoogje, bruin zandoogje, oranje zandoogje, koevinkje, groot dikkopje, kleine vuurvlinder, landkaartje en oranjetipje.

Dagvlinderwaarnemingen op de Overasseltse en Hatertse Vennen 2021.

Dagvlinderwaarnemingen in 2021 (17 soorten) in de deelgebieden Munnekeveld, Heiveld, Bullenkamp, Hatertse Vennen-centraal en Hatertse Vennen-oost zijn vergeleken met waarnemingen vanaf 2011 (25 soorten). In het rapport is een hoofdstuk opgenomen over de kleine vuurvlinder. Deze soort is van 2017-2021 intensiever gevolgd in de deelgebieden Munnekeveld, Heiveld en Bullenkamp. Er is een vergelijking gemaakt tussen de waarnemingen van de voorjaars- en (grotere) najaarsgeneraties. Tevens zijn 23 waarnemingen van de variatie f.

Pagina's