Rapporten

Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering (west) 2016-2021

In vervolg op twee eerdere rapporten (2016, 2017) zijn in dit rapport alle dagvlinderwaarnemingen van de Balgoyse Wetering (west) opgenomen van 2016 t/m 2021. Het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (GNN). Tevens zijn waarnemingen opgenomen van dagactieve nachtvlinders en macro-nachtvlinders op smeer. Er zijn soortbesprekingen opgenomen van met name graslandsoorten inclusief verspreidingskaartjes en foto's. 2021 was een slecht jaar voor de graslandsoorten in het gebied, vergeleken met voorgaande jaren. Drie droge jaren 2018 t/m 2020 zijn hiervoor deels een verklaring.

Vlinderwandelingen Bergharen - in 8 terreinen van Geldersch Landschap

In 2021 zijn acht terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen rond Bergharen bezocht. Op vlinderwandelingen in de Elzent, Galgenberg, Kloosterstraat, Aaldert en Hooge Veld (bosje waterzuivering) zijn alle waargenomen vlinders ingevoerd. De waarnemingen zijn gespiegeld aan bezoeken in eerdere jaren. De waarnemingen zijn besproken per terrein, maar ook specifiek voor een aantal soorten: icarusblauwtje, bruin blauwtje, boomblauwtje, bont zandoogje, bruin zandoogje, oranje zandoogje, koevinkje, groot dikkopje, kleine vuurvlinder, landkaartje en oranjetipje.

Dagvlinderwaarnemingen op de Overasseltse en Hatertse Vennen 2021.

Dagvlinderwaarnemingen in 2021 (17 soorten) in de deelgebieden Munnekeveld, Heiveld, Bullenkamp, Hatertse Vennen-centraal en Hatertse Vennen-oost zijn vergeleken met waarnemingen vanaf 2011 (25 soorten). In het rapport is een hoofdstuk opgenomen over de kleine vuurvlinder. Deze soort is van 2017-2021 intensiever gevolgd in de deelgebieden Munnekeveld, Heiveld en Bullenkamp. Er is een vergelijking gemaakt tussen de waarnemingen van de voorjaars- en (grotere) najaarsgeneraties. Tevens zijn 23 waarnemingen van de variatie f.

Nachtvlinders op smeer - Vormersbos Wijchen - Voorjaarsuilen jan t/m apr 2021

Vanaf augustus 2020 smeer ik vrijwel wekelijks in het Vormersbos in Wijchen-Zuid, op zoek naar nachtvlinders. In dit rapport zijn mijn waarnemingen samengevat van januari t/m april 2021. Dit is de periode waarin de voorjaarsuilen actief zijn. Naast negen soorten winter- en voorjaarsuilen zijn ook drie spanners en twee microvlinders op smeer gevonden.

Rapport 38 Nachtvlinders op smeer Wijchen 2020

Van augustus t/m december 2020 is in vier gebieden in/rond Wijchen (Vormersbos, Wijchens Meer, De Beemd, Balgoyse Wetering) onderzoek gedaan naar nachtvlinders met behulp van 'smeer', voornamelijk met een mengsel van rode wijn en suiker. Hierbij zijn 37 soorten en circa 700 individuen gevonden. Aanvullend is een telling van kleine wintervlinders op bomen in het Vormersbos in november en december 2020 opgenomen.

Inventarisatie Boskant-Bullenkamp, Wijchen 2018.

Gebiedsinventarisatie van januari t/m september 2018 van het gebied Boskant-Bullenkamp ten zuidoosten van Wijchen. Dit is voor een groot deel SBB-terrein, deels particulier. Broedvogels, zoogdieren, dagvlinders en planten zijn onderzocht, daarnaast zijn 'losse' waarnemingen van amfibieën, libellen, nachtvlinders en paddenstoelen opgenomen. 

Dagvlinderwaarnemingen Balgoijse Wetering (west) 2017

In 2017 is het westelijk deel van de Balgoyse Wetering opnieuw geínventariseerd op dagvlinders. Er werden 4 nieuwe soorten vastgesteld: bruin blauwtje, distelvlinder, gehakkelde aurelia en groot dikkopje. Het totaal aantal waargenomen soorten is 21. In 2017 was sprake van een (meer dan) verdubbeling van het aantal waargenomen individuen (van 386 naar 687). Per soort zijn een aantalsgrafiek en verspreidingskaart met gegevens van beide jaren opgenomen.

Inventarisatie SBB-terrein Spellingsestraat (Nederasselt/Overasselt)

In het komkleigebied tussen de Overasseltse en Hatertse Vennen en de Maas liggen verspreid een aantal kleinere bosjes. Eén van deze bosjes, langs de Spellingsestraat, is in eigendom van Staatsbosbeheer. In 2016 is een fietspad opengesteld tussen de Spellingsestraat en de Zandbergseweg (zuidrand vennengebied), dat langs en door het bosje loopt. Aan de oostkant van het bosje is een aantal jaren geleden langs de Zeedijksche Leigraaf, die ‘door’ het bosje loopt, een stuk natuurontwikkeling ingericht. De Spellingsestraat ter plaatse is een onverharde weg.

Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering, 2016.

Aan dit rapport ligt geen gerichte inventarisatie ten grondslag. In 2016 zijn delen van de Balgoyse Wetering, ten zuiden van Wijchen, tussen 1 april en 30 september bezocht om o.a. dagvlinders te zoeken. In dit rapport zijn waarnemingen van 16 verschillende dagen in 2016 achteraf samengevat. Er zijn 16 soorten dagvlinders waargenomen, met in totaal 388 individuen. Dit rapport beoogt hoofdzakelijk een beeld te schetsen van de in 2016 in het gebied waargenomen dagvlinders in het gebied en de globale verspreiding van de afzonderlijke soorten.

Inventarisatie Alvernese Heide, Wijchen, 2016.

In 2016 is voor de tweede maal (na 2011) op verzoek van SBB de Alvernese Heide (Munnekeveld) ten oosten van Alverna geïnventariseerd. Dit is het meest westelijke deel van de Overasseltse en Hatertse Vennen. Naast broedvogels zijn ook zoogdieren, dagvlinders, amfibieën en reptielen en planten geïnventariseerd.

Pagina's