Verslagen

Bomeninventarisatie kleine wintervlinder Vormersbos 2017

Van 2013 t/m 2016 telde ik in november en december op een fietsroute van Wijchen naar Nijmegen kleine wintervlinders (Hollander, 2013 t/m 2016). In 2013, 2014 en 2016 ben ik, op zoek naar kleine wintervlinders, met een zaklamp bomen afgegaan in een deel van het Vormersbos in Wijchen-Zuid. In 2017 heb ik de fietsroute niet meer gereden, maar de bomeninventarisatie in het Vormersbos geïntensiveerd. Naast kleine wintervlinders zijn ook andere insecten op eikenbomen genoteerd.

Territoriale atalanta's en gehakkelde aurelia's in het Vormersbos, Wijchen-Zuid, in 2017

Net als in 2016 zijn territoriale atalanta's en gehakkelde aurelia's in het Vormersbos, Wijchen-Zuid, in 2017 in kaart gebracht. Territoria (12) van atalanta's liggen met name aan de westkant van bosdelen, waar het zonlicht aan het eind van de middag, begin van de avond binnenvalt. Territoria van gehakkelde aurelia (4) liggen langs bosrandjes.

Bomeninventarisatie Vormersbos Wijchen: kleine wintervlinder en andere soorten

In aanvulling op de telling van kleine wintervlinders 'in de koplamp', heb ik net als in 2013 en 2014 in de maanden november en december 2016 bomen in het Vormersbos afgezocht op (voornamelijk) mannetjes van de kleine wintervlinder. In sommige nachten zitten er tientallen op één boom, in afwachting van de vrouwtjes die op weg zijn naar de boomtoppen, waar ze hun eitjes leggen. De mannetjes komen vrijwel in het gehele Vormersbos voor, maar duidelijk meer langs de brede centrale eikenlaan annex fietspad.

Kleine wintervlinders in de koplamp 2016

Net als in 2013, 2014 en 2015 heb ik de kleine wintervlinders 'in de koplamp' geteld op mijn woonwerk-fietsroute van Wijchen naar Nijmegen. Dit jaar met een iets andere route, maar de belangrijkste trajectdelen Vormersbos, Munnekeveld en Heiveld zijn gehandhaafd. Waar in 2013 bijzonder veel kleine wintervlinders werden geteld, was dit aantal in 2014 en 2015 al lager, maar zo weinig als in 2016 heb ik niet eerder geteld. 

Territoriale atalanta's en gehakkelde aurelia's in het Vormersbos, Wijchen-Zuid

In 2010 is een vlinderinventarisatie uitgevoerd in het Vormersbos in Wijchen-Zuid (Hollander, 2010). Toen werden 7 atalanta’s en 3 gehakkelde aurelia’s in 12 ronden vastgesteld. Bij latere, regelmatige bezoeken aan het Vormersbos, maar ook in de omgeving, werden regelmatig atalanta’s op vaste plekken gezien. Soms werden 2 of meer atalanta’s gezien die schroefvluchten omhoog maakten. Ook vond ik vaste locaties waar ik gehakkelde aurelia’s waarnam. In 2016 ben ik hier extra op gaan letten.

Verslag kleine wintervlinder 2015

Net als in 2013 en 2014 heb ik tijdens mijn woon-werk-fietsverkeer (van Zuidwest-Wijchen naar het oostelijk deel in Nijmegen) in november en december 2015 de waarnemingen van kleine wintervlinders in het licht van mijn koplamp bijgehouden. Dit verslag geeft een overzicht van de waarnemingen van de 3 genoemde jaren.

Wijchense Méérvleer 5 (juni 2016)

Deze nieuwsbrief bevat een kort verslag van de uitgevoerde Vleermuiswintertellingen begin 2016, een verslag van Batloggerwaarnemingen in mei 2016, een oproep voor deelname aan Kerkzoldertellingen 2016 en een overzicht van bekende vleermuiskasten in Wijchen.

Verslag kleine wintervlinder 2014

Net als in 2013 heb ik tijdens mijn woon-werk-fietsverkeer (van Zuidwest-Wijchen naar het oostelijk deel in Nijmegen) in november en december 2014 de waarnemingen van kleine wintervlinders in het licht van mijn koplamp bijgehouden. Aanvullend heb ik in 2014 drie rondes gemaakt door het Vormersbos, om het aantal kleine wintervlinders op boomstammen te tellen. Hier zitten de mannetjes te wachten, tot een vrouwtje langs komt kruipen. Na bevruchting zet zij haar eitjes af in de boomkruin. Dit verslag geeft een overzicht van de waarnemingen in november en december 2014.

 

Controle eekhoornenclaves Overasseltse en Hatertse Vennen

Op verzoek van Staatsbosbeheer is in 2014 een controle uitgevoerd van zogenaamde 'eekhoornenclaves'. Dit zijn kleine percelen grove den, die bij de kapwerkzaamheden in 2013 op de vennen als tijdelijke maatregel zijn gespaard. De aanwezige nesten zijn 2x gecontroleerd. Het verslag van de controles is hier opgenomen.

Zoldertellingen Vleermuizen 2014

In 2014 zijn in het kader van het meetnet NEM-Zoldertellingen vleermuizen weer een aantal kerkzolders onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Het betrof kerken in Wijchen, Alverna, Balgoy, Niftrik en Appeltern.

Pagina's