Kleine wintervlinders in de koplamp 2016

Net als in 2013, 2014 en 2015 heb ik de kleine wintervlinders 'in de koplamp' geteld op mijn woonwerk-fietsroute van Wijchen naar Nijmegen. Dit jaar met een iets andere route, maar de belangrijkste trajectdelen Vormersbos, Munnekeveld en Heiveld zijn gehandhaafd. Waar in 2013 bijzonder veel kleine wintervlinders werden geteld, was dit aantal in 2014 en 2015 al lager, maar zo weinig als in 2016 heb ik niet eerder geteld.