Eekhoorn

2014 is het Jaar van de Eekhoorn. Aanleiding om ook de eekhoornstand in en om Wijchen eens goed in beeld te brengen. Voor 2014 zijn er sporadisch waarnemingen van eekhoorns in het gebied tussen Maas, Waal en het Maaswaal-Kanaal gedaan. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inventarisatie Overasseltse en Hatertse Vennen, mede op verzoek van Staatsbosbeheer. Dit ondezoek heeft verschillende aspecten:
  • Controle 'eekhoornenclaves', die bij de kapwerkzaamheden in 2013 als tijdelijke maatregel zijn gespaard. De aanwezige nesten zijn 2x gecontroleerd. Het verslag hiervan is hier te vinden.
  • Vraatsporenonderzoek in het gehele gebied; begin 2014 worden percelen met naaldbomen (kegels) afgezocht op vraatresten (aangevreten kegels), wat informatie verschaft over de aanwezigheid. Tevens worden zichtwaarnemingen genoteerd.
  • Analyse eekhoornwaarnemingen van het vennengebied. Een rapport met de resultaten van het vraatsporenonderzoek, de zichtwaarnemingen en de analyse van waarnemingen is hier te vinden.
  1. Bewonersonderzoek Wijchen e.o.; begin 2014 zijn middels een oproep in de Wegwijs eekhoornwaarnemingen opgevraagd. Het verslag hiervan staat in de rubriek verslagen.
  2. In de pen: rapportage over het voorkomen van eekhoorns in het gehele gebied tussen Maas, Waal en Maaswaalkanaal.

Hieronder een foto van vraatsporen; een eetplaatsje, gevonden op de Bullenkamp op 25 april 2014.