Verslag kleine wintervlinder 2015

Net als in 2013 en 2014 heb ik tijdens mijn woon-werk-fietsverkeer (van Zuidwest-Wijchen naar het oostelijk deel in Nijmegen) in november en december 2015 de waarnemingen van kleine wintervlinders in het licht van mijn koplamp bijgehouden. Dit verslag geeft een overzicht van de waarnemingen van de 3 genoemde jaren.