Rapporten

Inventarisatie SBB-terrein Spellingsestraat (Nederasselt/Overasselt)

In het komkleigebied tussen de Overasseltse en Hatertse Vennen en de Maas liggen verspreid een aantal kleinere bosjes. Eén van deze bosjes, langs de Spellingsestraat, is in eigendom van Staatsbosbeheer. In 2016 is een fietspad opengesteld tussen de Spellingsestraat en de Zandbergseweg (zuidrand vennengebied), dat langs en door het bosje loopt. Aan de oostkant van het bosje is een aantal jaren geleden langs de Zeedijksche Leigraaf, die ‘door’ het bosje loopt, een stuk natuurontwikkeling ingericht. De Spellingsestraat ter plaatse is een onverharde weg.

Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering, 2016.

Aan dit rapport ligt geen gerichte inventarisatie ten grondslag. In 2016 zijn delen van de Balgoyse Wetering, ten zuiden van Wijchen, tussen 1 april en 30 september bezocht om o.a. dagvlinders te zoeken. In dit rapport zijn waarnemingen van 16 verschillende dagen in 2016 achteraf samengevat. Er zijn 16 soorten dagvlinders waargenomen, met in totaal 388 individuen. Dit rapport beoogt hoofdzakelijk een beeld te schetsen van de in 2016 in het gebied waargenomen dagvlinders in het gebied en de globale verspreiding van de afzonderlijke soorten.

Inventarisatie Alvernese Heide, Wijchen, 2016.

In 2016 is voor de tweede maal (na 2011) op verzoek van SBB de Alvernese Heide (Munnekeveld) ten oosten van Alverna geïnventariseerd. Dit is het meest westelijke deel van de Overasseltse en Hatertse Vennen. Naast broedvogels zijn ook zoogdieren, dagvlinders, amfibieën en reptielen en planten geïnventariseerd.

Eekhoornonderzoek Overasseltse en Hatertse Vennen

De Zoogdiervereniging heeft 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Eekhoorn. Al langer fascineerde mij het relatief geringe aantal waarnemingen in het bosgebied op het rivierstuifduin in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen ten westen van het Maas-Waalkanaal, wat ogenschijnlijk geschikt leefgebied is voor de eekhoorn. Om meer te weten te komen over de verspreiding van eekhoorns in de Overasseltse en Hatertse Vennen is een (vraatsporen)onderzoek uitgevoerd van augustus 2013 t/m april 2014.

Reisverslag Indonesië: Sumatra, Java en Bali, juli/augustus 2014

Van 14 juli t/m 6 augustus namen wij deel aan een prachtige Djoser-junior reis naar Indonesië. We bezochten de eilanden Sumatra, Java en Bali. In dit reisverslag zijn mijn waarnemingen opgenomen van vogels en zoogdieren. Bezocht werden o.a. het Gunung Leuser National Park op Sumatra en en het Pangandaran National Park op Java. In het verslag zijn waarnemingen en foto's opgenomen van 18 zoogdiersoorten en 49 vogelsoorten in het wild. Tevens zijn waarnemingen van 26 soorten kooivogels opgenomen.

Dagvlinderwaarnemingen in en om Wijchen 2003 t/m 2013

Als basis voor verder onderzoek naar dagvlinders in en om Wijchen heb ik in dit rapport al mijn dagvlinderwaarnemingen van 2003 t/m 2013 in beeld gebracht. Het gaat om 25 soorten, 414 waarnemingen van 765 individuen.

Zoogdierwaarnemingen Wijchen 2013

Dit is na 2010, 2011 en 2012 het vierde rapport met een overzicht van mijn zoogdierwaarnemingen in en om Wijchen. Voor 2013 zijn 670 nieuwe waarnemingen beschreven. In totaal gaat het over de periode 2004-2013 om (bijna) 1700 waarnemingen van meer dan 2900 individuen. In 2013 zijn voor het eerst vleermuizen op kerkzolders in Wijchen, Druten en Nijmegen toegevoegd aan de waarnemingenset.

Pagina's