Rapporten

Nachtvlinders op smeer - Vormersbos Wijchen - Voorjaarsuilen jan t/m apr 2021

Vanaf augustus 2020 smeer ik vrijwel wekelijks in het Vormersbos in Wijchen-Zuid, op zoek naar nachtvlinders. In dit rapport zijn mijn waarnemingen samengevat van januari t/m april 2021. Dit is de periode waarin de voorjaarsuilen actief zijn. Naast negen soorten winter- en voorjaarsuilen zijn ook drie spanners en twee microvlinders op smeer gevonden.

Rapport 38 Nachtvlinders op smeer Wijchen 2020

Van augustus t/m december 2020 is in vier gebieden in/rond Wijchen (Vormersbos, Wijchens Meer, De Beemd, Balgoyse Wetering) onderzoek gedaan naar nachtvlinders met behulp van 'smeer', voornamelijk met een mengsel van rode wijn en suiker. Hierbij zijn 37 soorten en circa 700 individuen gevonden. Aanvullend is een telling van kleine wintervlinders op bomen in het Vormersbos in november en december 2020 opgenomen.

Inventarisatie Boskant-Bullenkamp, Wijchen 2018.

Gebiedsinventarisatie van januari t/m september 2018 van het gebied Boskant-Bullenkamp ten zuidoosten van Wijchen. Dit is voor een groot deel SBB-terrein, deels particulier. Broedvogels, zoogdieren, dagvlinders en planten zijn onderzocht, daarnaast zijn 'losse' waarnemingen van amfibieën, libellen, nachtvlinders en paddenstoelen opgenomen. 

Dagvlinderwaarnemingen Balgoijse Wetering (west) 2017

In 2017 is het westelijk deel van de Balgoyse Wetering opnieuw geínventariseerd op dagvlinders. Er werden 4 nieuwe soorten vastgesteld: bruin blauwtje, distelvlinder, gehakkelde aurelia en groot dikkopje. Het totaal aantal waargenomen soorten is 21. In 2017 was sprake van een (meer dan) verdubbeling van het aantal waargenomen individuen (van 386 naar 687). Per soort zijn een aantalsgrafiek en verspreidingskaart met gegevens van beide jaren opgenomen.

Inventarisatie SBB-terrein Spellingsestraat (Nederasselt/Overasselt)

In het komkleigebied tussen de Overasseltse en Hatertse Vennen en de Maas liggen verspreid een aantal kleinere bosjes. Eén van deze bosjes, langs de Spellingsestraat, is in eigendom van Staatsbosbeheer. In 2016 is een fietspad opengesteld tussen de Spellingsestraat en de Zandbergseweg (zuidrand vennengebied), dat langs en door het bosje loopt. Aan de oostkant van het bosje is een aantal jaren geleden langs de Zeedijksche Leigraaf, die ‘door’ het bosje loopt, een stuk natuurontwikkeling ingericht. De Spellingsestraat ter plaatse is een onverharde weg.

Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering, 2016.

Aan dit rapport ligt geen gerichte inventarisatie ten grondslag. In 2016 zijn delen van de Balgoyse Wetering, ten zuiden van Wijchen, tussen 1 april en 30 september bezocht om o.a. dagvlinders te zoeken. In dit rapport zijn waarnemingen van 16 verschillende dagen in 2016 achteraf samengevat. Er zijn 16 soorten dagvlinders waargenomen, met in totaal 388 individuen. Dit rapport beoogt hoofdzakelijk een beeld te schetsen van de in 2016 in het gebied waargenomen dagvlinders in het gebied en de globale verspreiding van de afzonderlijke soorten.

Inventarisatie Alvernese Heide, Wijchen, 2016.

In 2016 is voor de tweede maal (na 2011) op verzoek van SBB de Alvernese Heide (Munnekeveld) ten oosten van Alverna geïnventariseerd. Dit is het meest westelijke deel van de Overasseltse en Hatertse Vennen. Naast broedvogels zijn ook zoogdieren, dagvlinders, amfibieën en reptielen en planten geïnventariseerd.

Eekhoornonderzoek Overasseltse en Hatertse Vennen

De Zoogdiervereniging heeft 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Eekhoorn. Al langer fascineerde mij het relatief geringe aantal waarnemingen in het bosgebied op het rivierstuifduin in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen ten westen van het Maas-Waalkanaal, wat ogenschijnlijk geschikt leefgebied is voor de eekhoorn. Om meer te weten te komen over de verspreiding van eekhoorns in de Overasseltse en Hatertse Vennen is een (vraatsporen)onderzoek uitgevoerd van augustus 2013 t/m april 2014.

Reisverslag Indonesië: Sumatra, Java en Bali, juli/augustus 2014

Van 14 juli t/m 6 augustus namen wij deel aan een prachtige Djoser-junior reis naar Indonesië. We bezochten de eilanden Sumatra, Java en Bali. In dit reisverslag zijn mijn waarnemingen opgenomen van vogels en zoogdieren. Bezocht werden o.a. het Gunung Leuser National Park op Sumatra en en het Pangandaran National Park op Java. In het verslag zijn waarnemingen en foto's opgenomen van 18 zoogdiersoorten en 49 vogelsoorten in het wild. Tevens zijn waarnemingen van 26 soorten kooivogels opgenomen.

Dagvlinderwaarnemingen in en om Wijchen 2003 t/m 2013

Als basis voor verder onderzoek naar dagvlinders in en om Wijchen heb ik in dit rapport al mijn dagvlinderwaarnemingen van 2003 t/m 2013 in beeld gebracht. Het gaat om 25 soorten, 414 waarnemingen van 765 individuen.

Pagina's