Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering (west) 2016-2021

In vervolg op twee eerdere rapporten (2016, 2017) zijn in dit rapport alle dagvlinderwaarnemingen van de Balgoyse Wetering (west) opgenomen van 2016 t/m 2021. Het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (GNN). Tevens zijn waarnemingen opgenomen van dagactieve nachtvlinders en macro-nachtvlinders op smeer. Er zijn soortbesprekingen opgenomen van met name graslandsoorten inclusief verspreidingskaartjes en foto's. 2021 was een slecht jaar voor de graslandsoorten in het gebied, vergeleken met voorgaande jaren. Drie droge jaren 2018 t/m 2020 zijn hiervoor deels een verklaring. Een deel van de achteruitgang is mogelijk ook een gevolg van het gevoerde beheer, waarvoor enkele aanbevelingen zijn gedaan.