Dagvlinderwaarnemingen Balgoijse Wetering (west) 2017

In 2017 is het westelijk deel van de Balgoyse Wetering opnieuw geínventariseerd op dagvlinders. Er werden 4 nieuwe soorten vastgesteld: bruin blauwtje, distelvlinder, gehakkelde aurelia en groot dikkopje. Het totaal aantal waargenomen soorten is 21. In 2017 was sprake van een (meer dan) verdubbeling van het aantal waargenomen individuen (van 386 naar 687). Per soort zijn een aantalsgrafiek en verspreidingskaart met gegevens van beide jaren opgenomen.