Inventarisatie Boskant-Bullenkamp, Wijchen 2018.

Gebiedsinventarisatie van januari t/m september 2018 van het gebied Boskant-Bullenkamp ten zuidoosten van Wijchen. Dit is voor een groot deel SBB-terrein, deels particulier. Broedvogels, zoogdieren, dagvlinders en planten zijn onderzocht, daarnaast zijn 'losse' waarnemingen van amfibieën, libellen, nachtvlinders en paddenstoelen opgenomen.