Dagvlinderwaarnemingen Balgoyse Wetering, 2016.

Aan dit rapport ligt geen gerichte inventarisatie ten grondslag. In 2016 zijn delen van de Balgoyse Wetering, ten zuiden van Wijchen, tussen 1 april en 30 september bezocht om o.a. dagvlinders te zoeken. In dit rapport zijn waarnemingen van 16 verschillende dagen in 2016 achteraf samengevat. Er zijn 16 soorten dagvlinders waargenomen, met in totaal 388 individuen. Dit rapport beoogt hoofdzakelijk een beeld te schetsen van de in 2016 in het gebied waargenomen dagvlinders in het gebied en de globale verspreiding van de afzonderlijke soorten. Het betreft derhalve uitsluitend ‘losse waarnemingen’.