Inventarisatie SBB-terrein Spellingsestraat (Nederasselt/Overasselt)

In het komkleigebied tussen de Overasseltse en Hatertse Vennen en de Maas liggen verspreid een aantal kleinere bosjes. Eén van deze bosjes, langs de Spellingsestraat, is in eigendom van Staatsbosbeheer. In 2016 is een fietspad opengesteld tussen de Spellingsestraat en de Zandbergseweg (zuidrand vennengebied), dat langs en door het bosje loopt. Aan de oostkant van het bosje is een aantal jaren geleden langs de Zeedijksche Leigraaf, die ‘door’ het bosje loopt, een stuk natuurontwikkeling ingericht. De Spellingsestraat ter plaatse is een onverharde weg. Al enkele jaren stond het bosje op mijn lijst om een keer te inventariseren. In 2017 kreeg ik hiervoor een onderzoeksvergunning van Harry Woesthuis van Staatsbosbeheer, lopende van 1 april tot 1 september. In het rapport zijn met name waarnemingen van vogels, zoogdieren, dagvlinders en planten opgenomen.