Rapport 45 Waarnemingen van dagvlinders en dagactieve nachtvlinders Balgoyse Wetering 2023

In 2023 is een deel van de Balgoyse Wetering (west) wederom geïnventariseerd op dagvlinders in het kader van het NEM-meetnet dagvlinders. Dit jaar zijn 18 van de 23 bekende soorten waargenomen, het totaal aantal individuen was met 467 laag. Dit is vergelijkbaar met 2021 (457), waarna in 2022 enig herstel leek op te treden (937). Dit beeld gaat ook op voor de acht soorten gevolgde graslandvlinders, waarvan alleen oranjetipje en bruin zandoogje een redelijk jaar hadden. Het icarusblauwtje, dat t/m 2020 algemeen was en in 2022 enig herstel vertoonde, was in 2023 net als in 2021 nauwelijks aanwezig (5 individuen). Bruin blauwtje is in 2023 niet waargenomen.

Naast dagvlinders zijn in het rapport ook waarnemingen en foto's van 21 soorten dagactieve macrovlinders en 18 soorten dagactieve microvlinders opgenomen.