Broedvogelinventarisatie St. Walrick 2005

De doelstelling van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de aanwezige broedvogels op het Scoutingterrein. Dit rapport dient mede ter onderbouwing van een op te stellen beheerplan voor het terrein. Door Scouting zijn enkele aandachtspunten meegegeven: mogelijke effecten van recreatie op de broedvogels en het voorkomen van roofvogels en uilen. De aangetroffen horst- of roestbomen van roofvogels en uilen zouden opgenomen kunnen worden in het boomverzorgingsplan van Scouting.