Monitoring konijnen in Zuidwest-Wijchen in 2007 en 2008

Tijdens een vrijwel dagelijkse fietsroute van mijn huis naar station Wijchen heb ik 2 jaar lang het aantal konijnen geteld. Deze komen met name voor langs het Wijchens Meer. Op basis hiervan is de verspreiding en aantalsontwikkeling in beide jaren in beeld gebracht. Tevens ben ik op zoek gegaan naar andere locaties binnen de bebouwde kom van Wijchen waar konijnen voorkomen. In dit rapport zijn alle verzamelde gegevens opgenomen.